Jeg er nysgjerrig på hvorfor vi treffes her.
Hei forresten!

 
 
 
i-3vm892r-X5.jpg

Velkommen til LIVLAGA

 

Nye tanker og friske perspektiver!

LIVLAGA tilbyr utviklingsfremmende samtaler, workshop, kurs og samlinger.

Du eller dine nærmeste får livsstøtte når hverdagen er krevende eller når du ønsker personlig utvikling. Det kan gjelde på alle livets områder.

Bedrifter og organisasjoner får gjennom løsningsskapende prosesser mulighet til å klargjøre visjon og oppdrag, etablere strategier som fører til vekst og utruste medarbeiderne til å realisere målene.

Endring skjer hele tiden. Om du ønsker at forandringen skal skje raskere, så ikke gå alene. Da blir du også tryggere på at du havner der du vil!

LIVLAGA BETYR NOE ER SUNT, LIVSKRAFTIG OG LEVEDYKTIG.

 
i-8xMVDrK-X3.jpg

Tro på dine muligheter.

Er det virkelig LIVLAGA? Noen ganger tror vi det. Og erfarer det. Andre ganger erfarer vi at det vi trodde var LIVLAGA, ikke var det.

Det er et tøft spørsmål å stille. I svaret ligger både tapene vi har gått på og seirene vi har vunnet. Her ligger troen på mulighetene og frykten for at de ikke oppfylles.

Det er et sunt, livskraftig og levedyktig spørsmål å stille innimellom. Enten fordi vi er i en krevende fase eller har ønsker og mål vi strekker oss etter.

Måten vi tenker på påvirker hva vi føler og hvordan vi handler. Jeg tar derfor bort spørsmålstegnet og sier; Det erLIVLAGA. Og det vil være spennende å utforske hva nettopp det innebærer for deg, for dine omgivelser eller din virksomhet? Jeg inviterer!

 

I Inspirator I coach I sjelesørger I prosessveileder I fasilitator I mentor I veiviser I kursleder I formidler I upartisk oppfølging I objektiv I utenifrablikk I

 
i-jx2Zg27-X5.jpg

LIVLAGA samtaler

Personlige samtaler. Arbeidsliv samtaler. Karriere samtaler.

Les mer om LIVLAGA samtaler→

i-2zk7msx-X5.jpg

Virksomheter som er LIVLAGA

Les mer →

 
i-Wp2HMxn-X5.jpg

LIVLAGA kurs og workshop

Les mer →

Bærekraft

Les mer →